اطلاعات تماس
بندرعباس - چهارراه گفتگو تمدن ها
بنیاد نخبگان استان هرمزگان
info@andisheparvar.ir
076-33757072

به وبسایت خیرین اندیشه پرور خلیج فارس خوش آمدید

وام قرض الحسنه

دستورالعمل اجرایی اعطاء وام قرض الحسنه

مقدمه و تعریف:

به­ منظور تشویق، ترغیب و حمایت از مخترعین و پژوهشگران، به مخترعینی که دارای اختراع ثبت شده بوده و در مسیر تجاری­سازی اختراعات خود نیاز به حمایت داشته و هم­چنین پژوهشگرانی که برای اجرای طرح­های کاربردی خود نیاز به همکاری داشته باشند، قسمتی از کمک و هدایای افراد خیر صرف اعطا وام­هایی در قالب قرض­الحسنه می گردد.

ماده یک: مشمولین

وام قرض الحسنه به افراد زیر تعلق می گیرد:

مخترعینی که دارای اختراع ثبت شده در مرجع ذیصلاح داخلی و یا بین المللی بوده و از تاریخ ثبت آن بیش از ۳ سال نگذشته باشد؛

پژوهشگرانی که دارای طرح نامه پژوهشی بوده و از طریق یکی از مراکز علمی و پژوهشی معتبر داخلی معرفی شده باشند.

ماده دو: شرایط و نحوه اعطای وام

کارگروهی ذیل کمیته شناسایی مستعدان مجمع، متشکل از افراد زیر جداول امتیازدهی و حائزین شرایط دریافت وام را مشخص خواهند نمود:

الف) رییس کمیته شناسایی مستعدان مجمع به عنوان رییس کارگروه؛

رییس بنیاد نخبگان استان هرمزگان؛

رییس کمیته امور مالی- اداری مجمع؛

دونفر از متخصصین حوزه مربوطه؛ یک نفر به انتخاب هیأت مدیره مجمع و یک نفر به انتخاب بنیاد نخبگان استان هرمزگان.

 

تبصره۱: به فراخور موضوع اختراع یا طرح پژوهشی مورد بحث، کارگروه می تواند از کارشناسان و متخصصین مرتبط برای حضور در جلسات کارگروه بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

براساس جداول امتیازدهی که توسط کارگروه علمی وام قرض الحسنه تدوین خواهد شد، فرد یا افرادی که در میان واجدین دارای حداقل امتیاز، حائز بیشترین امتیاز شده باشند، وام را دریافت خواهند کرد.

تبصره ۲: حداقل امتیاز لازم برای هر گروه هر ساله توسط کارگروه پیشنهاد و پس از تصویب هیأت مدیره تعیین می گردد.

تبصره۳: جداول امتیازدهی پیش از اجرا می بایست در هیات مدیره مجمع به تصویب نهایی برسد.

ماده سه: نحوه تأمین مالی وام

هرساله با توجه به توانایی مالی مجمع، میزان اعتبار وام های قرض الحسنه توسط کمیته مالی- اداری مجمع پیشنهاد و پس از تصویت هیأت مدیره تعیین می گردد.

خیران می توانند در صورت تمایل مبالغی را برای پرداخت وام های قرض الحسنه موضوع این دستور العمل، به صورت امانت و یا در قالب کمک و هدیه به مجمع پرداخت نمایند.

ماده چهار: انواع و میزان وام ها

وام های مجمع به دو صورت پرداخت می گردد:

وام های مستقیم: در این دسته، مجمع از طریق امور مالی و اداری پس از تصویب کارگروه موضوع بند ۲ ماده ۲ اقدام به پرداخت وام به متقاضی می نماید.

وام های غیرمستقیم : در این دسته، مجمع اعتبار مورد نظر برای اعطای وام را نزد یکی از صندوق های قرض الحسنه معتبر قرار داده و متقاضی را پس از تایید کارگروه موضوع بند ۲ ماده ۲ برای دریافت وام (براساس قوانین مورد توافق مجمع و صندوق قرض الحسنه مورد نظر) به آن صندوق معرفی می نماید.

تبصره۱: سقف وام های هر دو نوع هر ساله در ابتدای سال مالی بنا بر پیشنهاد کمیته مالی- اداری مجمع، توسط هیأت مدیره تعیین و ابلاغ می گردد.

تبصره۲: صندوق قرض الحسنه مورد نظر در بند ۲ این ماده بنابر پیشنهاد کمیته مالی- اداری مجمع، توسط هیأت مدیره تعیین می گردد.

تبصره۳: سقف بازپرداخت کلیه وام ها ۲۴ ماه است.

تبصره۴: مدارک مورد نیاز برای دریافت وام ها در نوع اول توسط کمیته مالی- اداری و در نوع دوم با هماهنگی صندوق قرض الحسنه همکار تعیین و اعلام می گردد.

ماده پنج: فرآیند ثبت نام و پذیرش

متقاضیان دریافت وام قرض الحسنه چنانچه پیش بینی می کنند که قادر به کسب حداقل امتیاز لازم از جدول امتیازدهی مربوطه هستند، باید اطلاعات خود را در سامانه مجمع به آدرس ———–بارگذاری نموده تا پس از بررسی های اولیه به آنان برای تحویل اصل مدارک یا کپی برابر با اصل آن ها اطلاع رسانی شود.

اولویت اعطای وام به متقاضیان، براساس کسب بیشترین امتیاز است.

پس از بررسی پرونده های دریافت شده، نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

ماده شش:

این دستورالعمل در ۶ ماده، ۱۱ بند و ۷ تبصره در جلسه مورخ ———– هیأت مدیره به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

 

فرم حمایت مالی

  • فایل ها را به اینجا بکشید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .