اطلاعات تماس
بندرعباس - چهارراه گفتگو تمدن ها
بنیاد نخبگان استان هرمزگان
info@andisheparvar.ir
076-33757072

به وبسایت خیرین اندیشه پرور خلیج فارس خوش آمدید

مستعدین ایده پرداز

دستورالعمل اجرایی اعطاء جایزه به نام بزرگان

مقدمه و تعریف:

به منظور تشویق، ترغیب و حمایت از نوجوانان و جوانان مستعد و پژوهشگران جوان برای به ثمر رساندن ایده های پژوهشی و کاربردی خود، مساعدت­های لازم در قالب اعطاء پژوهانه و یا وام­های قرض الحسنه به­عمل می آید.

ماده یک: مشمولین

پژوهانه یا وام قرض الحسنه به افراد زیر تعلق می گیرد:

دانش آموزان دارای ایده های علمی با قابلیت اجرا؛

جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال دارای ایده های علمی و کاربردی.

ماده دو: شرایط و نحوه اعطا

براساس جداول امتیازدهی که توسط کارگروه «حمایت از مستعدین ایده پرداز» تدوین خواهد شد، فردی حمایت را دریافت خواهد کرد که در میان افراد هر گروه مذکور در ماده ۱،که بیشتر از حداقل امتیاز را کسب کرده اند، حائز بیشترین امتیاز شده باشد.

تبصره ۱: حداقل امتیاز لازم برای هر گروه هر ساله توسط کارگروه پیشنهاد و پس از تصویب هیأت مدیره تعیین می گردد.

تبصره۲: انتخاب اعطاء پژوهانه و یا وام قرض الحسنه بر عهده کارگروه حمایت از مستعدین است.

کارگروهی ذیل کمیته شناسایی مستعدان مجمع، متشکل از افراد زیر جداول امتیازدهی و حائزین شرایط دریافت حمایت را مشخص خواهند نمود:

رییس کمیته شناسایی مستعدان مجمع به عنوان رییس کارگروه؛

رییس بنیاد نخبگان استان هرمزگان به عنوان نایب رییس کارگروه ؛

رییس کمیته امور مالی- اداری مجمع؛

دونفر از متخصصین حوزه مربوطه؛ یک نفر به انتخاب هیأت مدیره مجمع و یک نفر به انتخاب بنیاد نخبگان استان هرمزگان.

تبصره۳: به فراخور موضوع ایده مورد بحث، کارگروه می تواند از کارشناسان و متخصصین مرتبط برای حضور در جلسات کارگروه دعوت به عمل آورد.

تبصره۴: ایده ها پیش از ارایه در کارگروه، می بایست براساس فرم ارزیابی مورد تایید کارگروه، توسط دو داور ارزیابی گردد.

تبصره۵: جداول امتیازدهی پیش از اجرا می بایست در هیات مدیره مجمع به تصویب نهایی برسد.

ماده سه: نحوه تأمین مالی

هرساله با توجه به توانایی مجمع، میزان اعتبار پژوهانه و وام های قرض الحسنه موضوع این دستور العمل توسط کمیته مالی- اداری مجمع پیشنهاد و پس از تصویت هیأت مدیره تعیین می گردد.

خیران می توانند در صورت تمایل مبالغی را برای پرداخت وام های قرض الحسنه موضوع این دستور العمل، به صورت امانت و یا در قالب کمک و هدیه به مجمع پرداخت نمایند.

ماده چهار: انواع و میزان حمایت

حمایت های موضوع این دستورالعمل به دو صورت پرداخت می گردد:

وام های قرض الحسنه مستقیم: در این دسته، مجمع از طریق امور مالی و اداری پس از تصویب کارگروه موضوع بند ۲ ماده ۲ اقدام به پرداخت وام به متقاضی می نماید.

پژوهانه : مبلغ پژوهانه که به صورت بلاعوض به ایده پرداز مستعد برای عملیاتی نمودن ایده های مدنظر پرداخت می گردد براساس جدول زیر است:

تبصره۱: سقف وام بند یک هر ساله در ابتدای سال مالی بنا بر پیشنهاد کمیته مالی- اداری  مجمع، توسط هیأت مدیره تعیین و ابلاغ می گردد.

تبصره۲: سقف بازپرداخت کلیه وام ها حداکثر ۲۴ ماه است.

تبصره۳: مدارک مورد نیاز برای دریافت وام بند یک توسط کمیته مالی- اداری تعیین و اعلام می گردد.

تبصره۴: در صورتی که کارگروه تشخیص دهد که حمایت از ایده ای نیاز به اعطای پژوهانه بیش از سقف تعیین شده در بند ۲ این ماده دارد، اعطای پژوهانه منوط به تصویت هیأت مدیره است.

ماده پنج: فرآیند ثبت نام و پذیرش

متقاضیان دریافت حمایت موضوع این دستورالعمل چنانچه پیش بینی می کنند که قادر به کسب حداقل امتیاز لازم از جدول امتیازدهی مربوطه هستند، باید اطلاعات خود را در سامانه مجمع به آدرس ———- بارگذاری نموده تا پس از بررسی های اولیه به آنان برای تحویل اصل مدارک یا کپی برابر با اصل آن ها اطلاع رسانی شود.

اعطای حمایت، براساس کسب بیشترین امتیاز است.

پس از بررسی پرونده های دریافت شده، نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

ماده شش:

تصمیم گیری در رابطه با موارد خارج از این دستورالعمل بر عهده هیأت مدیره است.

ماده هفت:

این دستورالعمل در ۷ ماده، ۱۱ بند و ۹ تبصره در جلسه مورخ  —— هیأت مدیره به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

 

 

فرم حمایت مالی

  • فایل ها را به اینجا بکشید
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .