اطلاعات تماس
بندرعباس - چهارراه گفتگو تمدن ها
بنیاد نخبگان استان هرمزگان
info@andisheparvar.ir
076-33757072

به وبسایت خیرین اندیشه پرور خلیج فارس خوش آمدید

خیرین ما


داود صمصام پور

عضو هیئت مدیره مجمع


حسین زینلی پور

رئیس هیات مدیره مجمع


وحید عامری سیاهوئی

خزانه دار و منشی هیئت مدیره مجمع


محمد ذاکری

مدیرعامل مجمع


مجید عسکری سیاهویی

بازرس مجمع


نجمه طاهری
بازرس مجمع


عباس مرادی
بازرس علی البدل مجمع