اطلاعات تماس
بندرعباس - چهارراه گفتگو تمدن ها
بنیاد نخبگان استان هرمزگان
info@andisheparvar.ir
076-33757072

به وبسایت خیرین اندیشه پرور خلیج فارس خوش آمدید

جایزه به نام بزرگان

دستورالعمل اجرایی اعطاء جایزه به نام بزرگان

مقدمه و تعریف:

به منظور تکریم و الگوسازی از نخبگان، شخصیت­های علمی و افراد صاحب نام و هم­چنین ایجاد روحیه تلاش و خودباوری در میان اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، همه­ساله جوایزی را به­نام افراد حقیقی و حقوقی خوش نام و دارای سابقه درخشان در زمینه های علمی (اعم از حوزوی و دانشگاهی)، فرهنگی و اجتماعی تعریف، اعلام و متناسب با رشته تخصصی آن­ها به مشمولینی که دارای فعالیت های خاص و اثرگذاری باشند اعطاء می گردد.

ماده یک: مشمولین

 • جایزه به افراد زیر تعلق می گیرد.

– به دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره دکتری در دانشگاه های استان هرمزگان و طلاب شاغل به تحصیل در سطح ۳ حوزه های علمیه استان هرمزگان؛

– پژوهشگران آزاد فعال و شاخص در حوزه تخصصی مربوطه در استان؛

– اعضاء هیأت علمی استادیار به بالای دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و اساتید دروس خارج  حوزه های علمیه هرمزگان یا هرمزگانی های مقیم دیگر نقاط کشور(زیر ۴۰ سال)

تبصره۱: در موارد خاص با نظر هیأت مدیره امکان اعطای جایزه به اعضاء هیأت علمی مراکز پژوهشی کشور نیز خواهد بود.

ماده دو: شرایط و نحوه اعطای جایزه

 • کارگروهی ذیل کمیته شناسایی مستعدان مجمع، متشکل از افراد زیر دستورالعمل نهایی و حائزین شرایط هر جایزه را مشخص خواهند نمود:

الف) مدیر کمیته شناسایی مستعدان مجمع خیرین اندیشه پرور استان هرمزگان به عنوان رییس کارگروه؛

 • رییس بنیاد نخبگان استان هرمزگان به عنوان نایب رییس کارگروه؛
 • رییس یا معاون پژوهشی دانشگاه، مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان، رییس مرکز پژوهشی یا سازمان مرتبط با حوزه تخصصی مورد نظر؛
 • دونفر از متخصصین حوزه مربوطه؛ یک نفر به انتخاب فردی که جایزه به نام وی تعریف شده و یک نفر به انتخاب هیأت مدیره.

تبصره۱: در صورتی که جایزه به نام افراد در گذشته تعریف گردد هر ۲ نفر متخصص بند ۴ توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد.

 • براساس جداول امتیازدهی که توسط کارگروه علمی جوایز برای هر جایزه تدوین خواهد شد، فرد یا افرادی که در میان واجدین دارای حداقل امتیاز، حائز بیشترین امتیاز شده باشند، جایزه را دریافت خواهند کرد.
 • حداقل امتیاز لازم برای هر گروه هر ساله توسط کارگروه علمی پیشنهاد و پس از تصویب هیأت مدیره تعیین می گردد.
 • مدارک مدنظر برای امتیازدهی مربوط به سال شمسی قبل است. (به جز دوره اول که مربوط به ۳ سال قبل از اعلام فراخوان است)

تبصره ۲: هر دستور العمل پیش از اجرا می بایست در هیات مدیره مجمع به تصویب نهایی برسد.

ماده سه: نحوه تأمین مالی جایزه

 • لازم است برای تعریف جایزه در مجمع، حداقل مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال برای مدت ۵ سال تأمین و به حساب مجمع واریز گردد.

تبصره۱: نحوه تأمین و میزان نهایی مبلغ فوق برعهده هیأت مدیره می باشد.

 • در صورتی که چند نفر بانی حائز شرایط در یک رشته تخصصی برای تأمین مالی جایزه اعلام آمادگی نمایند، آن گاه جوایز در گرایش ها یا حوزه های مختلف (آموزش، پژوهش ، مدیریت و …) آن رشته تخصصی تعریف خواهد شد.

ماده چهار: میزان جوایز

 • حداقل میزان جایزه عبارت است از:
 • برای دانشجویان و طلاب: لوح+ تندیس+ ۲ سکه بهار آزادی (یا معادل آن)
 • برای پژوهشگران آزاد: لوح+ تندیس+ ۳ سکه بهار آزادی (یا معادل آن)
 • برای اعضاء هیأت علمی و اساتید حوزه: لوح+ تندیس+ ۵ سکه بهار آزادی (یا معادل آن)

ماده پنج: فرآیند ثبت نام و پذیرش

 • پس از اعلام فراخوان، متقاضیان دریافت جایزه چنانچه پیش بینی می کنند که قادر به کسب حداقل امتیاز لازم از جدول امتیازدهی مربوطه هستند، باید اطلاعات خود را در سامانه مجمع بارگذاری نمایند.
 • اعطای جایزه به متقاضیان، براساس کسب بیشترین امتیاز است.
 • پس از بررسی پرونده های دریافت شده، نتیجه به اطلاع برگزیدگان خواهد رسید.

ماده شش:

این دستورالعمل در ۶ ماده، ۱۱ بند و ۴ تبصره در جلسه مورخ  ———– هیأت مدیره به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

 

فرم حمایت مالی

 • فایل ها را به اینجا بکشید
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .