اطلاعات تماس
بندرعباس - چهارراه گفتگو تمدن ها
بنیاد نخبگان استان هرمزگان
info@andisheparvar.ir
076-33757072

به وبسایت خیرین اندیشه پرور خلیج فارس خوش آمدید

انواع حمایت های خیرین

به منظور تشویق، ترغیب و حمایت از نوجوانان و جوانان مستعدی

اعطاء جایزه به منظور تکریم و الگوسازی از نخبگان

به­ منظور تشویق، ترغیب و حمایت از مخترعین و پژوهشگران

به منظور تشویق، ترغیب و حمایت از نوجوانان و جوانان مستعد و پژوهشگران